۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸

پرتاب وزنه

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

پرتاب وزنه

جنس وزنه معمولاً آهن خالص، برنج یا هر فلز سخت تر از برنج می‌باشد یا از پوسته‌ای از فلزات نامبرده که درون آن با سرب یا سایر فلزات پر شده باشد استفاده شود. وزن وزنه در مردان ۷/۲۵۷ کیلوگرم و در زنان ۴ کیلوگرم است. وزنه باید به شکل کروی ساخته شده و سطح آن کاملاً صاف باشد. حداکثر قطر آن در مردان ۱۳۰ میلی‌متر و حداقل آن ۱۱۰ میلی‌متر است در حالی که حداکثر قطر وزنه در زنان ۱۱۰ میلی‌متر و حداقل آن ۹۵ میلی‌متر است.

قطر داخلى دایره پرتاب باید ۱۳۵/۲ متر باشد و لبهٔ دایره از جنس آهن، فولاد و یا سایر فلزات مناسب ساخته شود و سطح لبهٔ دایره باید همسطح با زمین اطراف دایره باشد. سطح داخلى دایره پرتاب مى‌تواند از سیمان، آسفالت و سایر پوشش‌هاى محکم و غیرلغزنده ساخته شود. سطح داخلى دایره باید ۱۴ تا ۲۶ میلى‌متر پائین‌تر از لبهٔ بالائى دایره باشد. سطح داخل دایره به‌وسیلهٔ یک خط رنگى به دو قسمت تقسیم شده، این خط حداقل تا ۷۵ سانتى‌متر به خارج از دو طرف دایره امتداد مى‌یابد.

پیش‌تختهٔ پرتاب

از جنس چوب با سایر مواد مناسب، به‌شکل قوسى و به رنگ سفید ساخته مى‌شود به‌طورى که لبهٔ داخلى آن با لبهٔ خارجى دایره مماس شده، بتوان آن را در روى زمین وسط خطوط قطاع پرتاب ثابت و محکم کرد. طول این پیش‌تخته ۲۲/۱ سانتى‌متر در وسط و ۳۰ سانتى‌متر در کناره‌ها و ضخامت آن ۱۰ سانتى‌متر است.

قطاع پرتاب و محوطهٔ فرود

محوطهٔ فرود باید از جنس خاک آجر، چمن، یا هر مادهٔ مناسب دیگرى باشد که وزنه بتواند روى آن اثر به‌جاى بگذارد. قطاع پرتاب روى سطح محوطه فرود طورى ترسیم مى‌شود که دو خط با زاویهٔ ۴۰ درجه و به عرض ۵ سانتى‌متر و به رنگ سفید این منطقه را مشخص مى‌کند. براى کشیدن قطاع دو خط فرضى به فاصله ۲۰ متر از مرکز دایره در نظر بگیرید و دهانهٔ این دو خط را به اندازه ۶۸/۱۳ متر از یکدیگر باز کنید دو نقطه‌اى را که به این ترتیب به‌دست مى‌آید با نوار یا گچ به مرکز دایره وصل کنید. در این‌صورت قطاع پرتاب به‌طور قانونى به‌دست مى‌آید و پرتابى معتبر است که در محدودهٔ لبه داخلى خط با لبهٔ داخلى خط دیگر فرود آید.

قوانین عمومى

در رشته دو و میدانی و در ماده پرتاب وزنه، ترتیب پرتاب کننده‌ها با قرعــه کشی تعییـــن می‌شود.

هنگامی که بیش از ۸ شرکت کننده وجود داشته باشد به هر شرکت کننده اجازه ۳ پرتاب داده می‌شود و به ۸ نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورند اجازه ۳ پرتاب دیگر داده خواهد شد.

چنانچه در مورد نفر هشتم نتیجه مساوی به دست آید به پرتاب کننده‌های مذکور اجازه ۳ پرتاب اضافی داده می‌شود.

اگر تعداد ورزشکاران کمتر از ۸ نفر باشد و شرکت کننده اجاره اجرای ۶ پرتاب را خواهد داشت.

اما اگر قسمتی از بدن پرتاب کننده با قسمت بالایی تخته و قوس پرتاب و زمین خارج از آن تماس یابد مرتکب خطا شده و رکوردی به حساب آورده نمی شود.

ورزشکار تا زمانی که وزنه‌اش به زمین نرسیده نباید دایره را ترک کند.

برای خارج شدن از دایره پرتاب، پرتاب کننده باید از نیمه عقـبی دایره خارج شود.

زاویه مجاز پرتاب (قطاع پرتاب) ۴۰ درجه است.

قطر دایره پرتاب ۱۳۵/۲ متر می باشد.

وزنه باید از شانه ورزشکار و فقط با یک دست پرتاب شود و وزنه نباید به پشت خط شانه‌ها برده شود.

در لحظه‌ای که ورزشکار برای شروع پرتاب حالت آمادگی به خود بگیرد وزنه باید در کنار چاله او و مماس با چانه قرار داشته باشد و دست نباید در اثــنای عمل پرتاب از این حالت پایین تر بیایــد.