۱۷ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

زبان بدن در واقع صحبت کردن

فروردین ۱۷, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

زبان بدن در واقع صحبت کردن

زبان بدن در بسیاری از زمان ها از ساعت ها صحبت و ارتباط کلامی بیشتر تاثیرگذار است و میتواندچیزهایی را منتقل کند که گاهی حرف و صحبت قادر به انتقال آنها نیست این را دقت داشته باشید.آنچه پیش روی شماست، نکاتی است ساده اما کاربردی در استفاده از زبان بدن برای اینکه در محیط کار، و شغلی که دارید بتوانید تاثیرگذاری و موفقیت بیشتری داشته باشید:

۱ – شق و رق بایستید و فضا را تصاحب کنید

۲ – هنگام ایستادن پاهایتان را کمی بیشتر از حد معمول باز کنید

۳ – زیر و بمی صدایتان را کنترل کنید

۴ – روش های پیش آزموده موفقیت را استفاده کنید

۵ – ژست قدرت بگیرید

۶ – ارتباط چشمی مثبت خود را حفظ کنید

۷ – هنگام حرف زدن از دست هایتان استفاده کنید

۸ – از حرکات بدنی باز مثل دست های باز یا قابل دید بودن کف دست ها استفاده کنید تا ریلکس و آرام باشید

۹ – نوک انگشتان دو دستتان را به هم بچسبانید و کف دستها از هم باز باشد. به عبارت دیگر مناره مخروطی بسازید

۱۰ – حالت های عصبی را کم کنید

۱۱ – لبخند بزنید

۱۲ – کامل و محکم دست بدهید