ارتباط پدربزرگ و مادربزرگ ها با نوه ها

تا قبل از این تصور میشد که فواید رابطه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با نوه ها، تنها متوجه بچه ها است ولی به دنبال پژوهش های گسترده مشخص شده که مادر بزرگ و پدر بزرگ ها هم از این رابطه سود می برند.
در کودکانی که پدر و مادر آن ها از یکدیگر جدا شده بودند، حضور پدر و مادر بزرگ اسیب های روانی رایج ناشی از طلاق را به حداقل می رساند.

پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها در رابطه نزدیک با نوه های خود، سال های بیشتری عمر میکنند .

دانشمندان بوستون کالج طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند که روابط عاطفی نزدیک بچه ها با پدر و مادر بزرگ هایشان، علایم بیماری افسردگی در هر دو گروه را کاهش داده است.

معمولاً پدر بزرگ و مادر بزرگ در زندگی کودک شما از موقعیت خاصی بهره مند هستند. آن ها به نوه های خود افتخار میکنند و این مسأله را با غرور به افراد دیگر میگویند و نسبت به نوه ها بسیار بامحبت هستند. آن ها از این مزیت برخوردار هستند که میتوانند تجربه خود با فرزندانشان را تکرار کنند.

پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها اغلب دربارهٔ نقشی که در رابطه با نوه ها بر عهده آن ها گذاشته شده، سردرگم اند.

اگر علاقهٔ زیادی نشان دهند و مسؤلیت بیشتری تقبل کنند، متهم میشوند که رابطهٔ والد – کودک را در اختیار خود گرفته اند و در آن مداخله میکنند .

اگر زیاد توجه نکنند، به سهل انگاری متهم میشوند .

یکی از مادربزرگی ها میگفت، نمیدانم از من انتظار دارند چطور مادربزرگی باشم.

چنین عبارتی لزوم گفتگوی زوجین و پدر بزرگها و مادربزرگها را دربارهٔ احساسات و انتظاراتشان دربارهٔ نقشی که آن ها باید در خانواده ایفا کنند، به ما گوشزد میکند .

پژوهشی استرالیایی که در شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت منتشر شده، تأثیر روابط ذکر شده بر عملکرد ذهنی اعضای مسن خانواده را مورد بررسی قرار داده است:مادر بزرگ هایی که زمان بیشتری را در کنار نوه های خود سپری کرده بودند، عملکرد بهتری را در تست های شناختی نشان دادند. گفتنی است که ملاقات با نوه ها بصورت یکبار در هفته، اثرات شگفت انگیزی را بر سلامت مادر بزرگ ها بهمراه داشته است.

زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ , احترام به پدربزرگ و مادربزرگ , تشکر از پدربزرگ و مادربزرگ
فواید رابطه پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با نوه ها

مداخله پدر بزرگ و مادر بزرگ در تربیت فرزند

بعضی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها نسبت به نوه هایشان بیش از حد حس مالکیت دارند.

آنهایی که به عشق و محبّت و توجه نیاز دارند، یا تنها هستند، ممکن است از نوه های خود برای پر کردن زندگی خالی شان استفاده کنند.

وقتی پدر بزرگ یا مادربزرگ برای جلب محبّت و وفاداری به رقابت با والدین کودک برمی خیزند، بروز اصطکاک و رنجش اجتناب ناپذیر است.

آن ها باید این واقعیت را بپذیرند که مسؤلیت نهایی کودکان با والدین آنهاست.علاوه براین، آن ها نباید از یاد ببرند که پدر بزرگ یا مادربزرگ بودن کاری تمام وقت نیست.

آن ها باید زندگی خودشان را ادامه دهند، نه آن که آنقدر در زندگی نوه هایشان غرق شوند که چیزی برای خودشان باقی نماند.

با سر زدن به موقع به والدینمان، و اختصاص زمانی که بتوانند با نوه هایشان باشند، هم فرزندانمان را از نعمت وجود آنان برخوردار کرده ایم و هم به آنها فرصتی پر از عشق و شادی بخشید ه ایم. خانواده تنها والدین و فرزندان نیستند، حضور نسل قبل در خانواده میتواند فضای آن را دل چسب تر و موثر تر کند.